เลือกรถโฟล์คลิฟท์ ยังไงให้เหมาะสมกับธุรกิจของคุณ

เลือกรถโฟล์คลิฟท์ ยังไงให้เหมาะสมกับธุรกิจของคุณ

การพิจารณาเลือกซื้อรถโฟล์คลิฟท์ ควรเน้นสิ่งสำคัญไปที่ลักษณะการใช้งานเป็นหลัก เพราะไม่ว่าจะประหยัดคุ้มค่าแค่ไหน แต่หากเลือกไม่ตรงกับรูปแบบการใช้งานก็ย่อมไม่สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

การตัดสินใจเลือกซื้อรถโฟล์คลิฟท์ให้เหมาะสมตามลักษณะการใช้งานนั้น จะลดปัญหาที่จะเกิดขึ้นได้
ทั้งนี้ เราอาจพิจารณาจากระบบขับเคลื่อนของรถโฟร์คลิฟท์ว่าระบบใดเหมาะสมกับการใช้งานสำหรับธุรกิจของเรา

ซึ่งระบบขับเคลื่อนรถโฟล์คคลิฟท์แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ

1.ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ แบ่งย่อยเป็น 2 ประเภท คือ
*รถโฟร์คลิฟท์เครื่องยนต์ดีเซล (Diesel Forklift)
*รถโฟร์คลิฟท์เครื่องยนต์เบนซิน (Benzene Forklift)

2.ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า คือ รถโฟร์คลิฟท์ไฟฟ้า (Electric Forklift) หรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่ารถแบตเตอรี่นั่นเอง

หากแบ่งตามลักษณะการใช้งานจะแบ่งได้เป็น 3 ประเภท ดังนี้

ประเภทการใช้งาาน
1. การใช้งานกลางแจ้งหรืออาคารเปิด

ลักษณะการใช้งาน : ใช้งานกลางแจ้งเป็นหลัก หรืออาคารที่เป็นอาคารเปิด
ประเภทธุรกิจ : ร้านวัสดุก่อสร้าง, โรงสีข้าว, ลานมัน ฯลฯ
แนะนำ : รถโฟร์คลิฟท์ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ ซึ่งแบ่งเป็นรถโฟร์คลิฟท์เครื่อยนต์ดีเซล (Diesel Forklift) และรถโฟร์คลิฟท์เครื่องยนต์เบนซิน หรือที่เรียกกันว่า รถโฟร์คลิฟท์เครื่องยนต์น้ำมัน (Benzene Forklift)
เหตุผลในการพิจารณา : เนื่องจากรถโฟร์คลิฟท์เครื่องยนต์ดีเซล (Diesel Forklift) และรถโฟร์คลิฟท์เครื่องยนต์เบนซิน (Benzene Forklift) มีความทนต่อสภาพอากาศกลางแจ้ง สามารถกันน้ำได้ในระดับหนึ่ง แต่เนื่องจากมีควันเสียที่ปล่อยออกมาจากตัวรถ จึงไม่เหมาะกับการใช้งานภายในอาคารปิดหรือภายในคลังสินค้าเนื่องจากมีกลิ่นเหม็น และกลิ่นไอเสียอาจไปติดสินค้าได้

2. การใช้งานภายในอาคาร, ในคลังสินค้า

ลักษณะการใช้งาน : ใช้งานในพื้นที่ปิด, ในอาคาร
ประเภทธุรกิจ : คลังสินค้า, ศูนย์กระจายสินค้า, ธุรกิจอาหารและยา ฯลฯ
แนะนำ : รถโฟร์คลิฟท์ไฟฟ้า (Electric Forklift)
เหตุผลในการพิจารณา : รถโฟร์คลิฟท์ไฟฟ้า (Electric Forklift) เครื่องยนต์เสียงเงียบและที่สำคัญคือไม่มีไอเสีย ทำให้ไม่มีกลิ่นไอเสียไปเจือปนกับสินค้า จึงทำให้สามารถใช้ทำงานในอาคารได้อย่างดีและปลอดภัยต่อสุขภาพของพนักงานอีกด้วย แต่หากธุรกิจจำเป็นต้องใช้รถโฟร์คลิฟท์ตลอดเวลา จำเป็นต้องมีแบตเตอรี่สำรองเพื่อสับเปลี่ยนให้รถโฟร์คลิฟท์สามารถใช้งานได้ตามต้องการ

3. การใช้งานภายในอาคาร/คลังสินค้าที่ใช้ชั้นวางสินค้าขนาดสูง/ห้องเย็น

ลักษณะการใช้งาน : ใช้งานในพื้นที่ปิด ในอาคารที่เป็นพื้นเรียบ พื้นปูนขัดมัน พื้นเคลือบอีพ็อกซี่ โดยมีชั้นวางสินค้า (Rack) ที่สูง
ประเภทธุรกิจ : ธุรกิจอาหาร ห้องเย็น
แนะนำ : รถ Reach Truck
เหตุผลในการพิจารณา : เนื่องจากรถ Reach Truck มีขนาดเล็กกะทัดรัด คล่องตัว และยังมีเสาที่สามารถยกสูงได้จนถึง 13 เมตร เป็นรถไฟฟ้าทำให้ไม่มีไอเสียออกมา สามารถใช้ในห้องเย็นได้เป็นอย่างดี เนื่องจากมีเทคโนโลยี SAS ที่สามารถเบรกและเลี้ยวแม้ในพื้นที่เปียกได้อย่างมีเสถียรภาพ โดยรถ Reach Truck นี้มีทั้งแบบยืนขับและนั่งขับ ซึ่งสามารถเลือกได้ตามความถนัดของผู้ใช้ รวมถึงความเหมาะสมกับหน้างาน